Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2015

20:23
7617 6465
Reposted fromcalifornia-love california-love viayouuung youuung
20:23
20:21
2920 e0a1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viafrendzel frendzel
20:17
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

20:12
(...) nagle poczułam, jak przylegam do niego każdym centymetrem skóry. Cała byłam jego, a on cały był mój.
— McFarlane Mhairi - Nie mów nic kocham cię
Reposted frompieprzycto pieprzycto viathefirstdrop thefirstdrop
20:09
9801 678d
Reposted fromaammaazing aammaazing viawszystkodupa wszystkodupa
20:07

we should dance it out

June 02 2015

20:23
8290 6c4c
20:21
0059 f486
Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viaflyleaf flyleaf
20:17
9910 b348 800
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadaligirl daligirl
20:17
0317 034c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasurpriseme surpriseme
20:16
7591 eda6
Reposted fromlove-autumn love-autumn viasurpriseme surpriseme
20:14
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.

May 18 2015

18:40
- To jest coś niewidzialnego, co jest w powietrzu i czyni nas szczęśliwymi...
- Miłość?
- WiFi.
Reposted fromscorpix scorpix viasurpriseme surpriseme
18:40
18:38
4520 b02f 800
Sławne postaci bez matury
Reposted fromjankoza jankoza viahejkobieto hejkobieto
18:32
2101 d740
Reposted fromchinchetaaa chinchetaaa viaflyleaf flyleaf
18:32
7070 4bdb
Reposted frommartynkowa martynkowa viamelendil melendil
18:29

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte vialittleblackdress littleblackdress
18:28
3439 11be
Reposted fromshepard shepard viadaligirl daligirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl