Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2016

20:40
7780 7ff1
Reposted fromiamstrong iamstrong viairmelin irmelin
20:39
20:38
Musisz zrozumieć, że nigdy nie będę dziewczyną, która będzie cię prosić o to, żebyś został. Jeśli zdecydujesz się odejść z mojego życia, będę smutna przez jakiś czas, ale nigdy nie będę cię ścigać. Po prostu pozwolę ci odejść.
Reposted fromesperantoo esperantoo viacalifornia412 california412
11:35
6231 395b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaflyleaf flyleaf
11:35
11:34
Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
11:34
4327 730a
Reposted fromzciach zciach viamasala masala
11:33
1624 4c11
Reposted fromlandscape landscape viaMaddoxx Maddoxx

March 22 2016

19:50
3546 8949
Reposted fromzoja zoja viaMaddoxx Maddoxx

March 17 2016

10:51
- Ideał mężczyzny ?
- Mamed Khalidov !
- Poważnie ?!
- Nooo, ten to mógłby mi założyć dźwignię na miednicę <3
— I & M

March 08 2016

11:42
4112 951a
Reposted fromparkaboy parkaboy viamadda madda

March 07 2016

16:57
4510 d671
Reposted fromnotnow notnow viairmelin irmelin
16:57
8583 f921
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
16:56
Reposted fromemmalead emmalead viairmelin irmelin
16:56
16:54
0872 0cc0
Reposted fromsummeressentials summeressentials viamieszu mieszu
16:54
9400 a368
Reposted fromverronique verronique viamieszu mieszu
16:54
16:54
4900 63ea 1500
Reposted fromShini Shini vialubie-lato lubie-lato

March 06 2016

20:48
0784 cda0
Reposted fromretro-girl retro-girl viacheshiresmile cheshiresmile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl